West side - low cost

Drammensveien 211 innehar god standard med meget innbydende lokaler. Etasjene er lyse og store, med flater fra 250 m2–1 700 m2 (5. et.) som kan skreddersys etter leietakers ønsker og behov. Lokalene kan enkelt tilpasses alt fra 10 til 700 ansatte i åpne løsninger, noe som tilsvarer lave 14 m2 per ansatt. Ved å velge en aktivitetsbasert løsning blir lokalene ekstremt effektive, med kun 8–9 m2 per ansatt.

Fellesarealpåslag er på kun 24 %. Dette kombinert med høy arealeffektivitet gir leietaker en betydelig kostnadsbesparelse. Eiendommen ble oppført i 1995. De tekniske installasjonene ble oppgradert og tilpasset for Norsk Hydros og NVEs strenge kravspesifikasjoner når de satt i bygget.

Kontor
Kontor

Planløsning

ETASJE NETTO PÅSLAG 24% TOTALT
6. etasje 550 132 682
3. etasje 845 203 1.048
2. etasje 1.038 249 1.287
Totalt areal 2.433 584 3.017
Kontor
Kontor